ZOBACZ FILM

Wróć do technologie

Przygotowalnia

Prawidłowo przygotowanie materiałów do druku to fundament
całego procesu produkcyjnego. W celu utrzymania najlepszej
jakości do wykonania matryc drukarskich wykorzystujemy
najnowsze technologie CTP (Computer To Plate).

Najlepszą metodę sprawdzenia pracy przed oddaniem do druku
jest proof cyfrowy, który w tej formie najczęściej przedstawiany 
jest klientom do akceptacji. Korzystamy z proofiarki firmy EPSON,
która pozwala nam na właściwe ustawienie kolorystyki pracy
na maszynie offsetowej. Każdy proof posiada certyfikat FOGRA39
oraz jest zgodny z normami ISO. W przypadku dobierania kolorów
do próbki klienta  używamy spektrofotometru firmy TECHCON.

W kolejnym etapie, z plików przygotowanych przez dział graficzny,
za pomocą naświetlarki firmy KODAK, naświetlane są płyty CTP.
Ten proces, zwany technologią CTP, rozpoczyna się od komputera,
a kończy na offsetowej formie drukowej.