ZOBACZ FILM

Dotacje UE

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Granpak sp. z o.o.
realizowała projekt inwestycyjny Innowacyjne opakowanie kartonowe
unikalnych cechach konstrukcyjnych i użytkowych.

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
Programu Operacyjnego Integralny Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
.

Całkowity koszt netto realizacji projektu: 26 301 251,75 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 21 169 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 11 643 170,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019