ZOBACZ FILM

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Produktu

Nadrzędnym celem drukarni Granpak Sp. z o.o. jest wytwarzanie wysokiej jakości opakowań bezpiecznych dla konsumenta, zgodnych z wymaganiami prawnymi, spełniających potrzeby i satysfakcję Klientów.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia we wszystkich aspektach naszej działalności w celu poprawy usług świadczonych dla naszych klientów oraz trwałego usprawnienia procesów wewnętrznych organizacji.

Dodatkowo dbamy, aby nasze produkty nie były narażone na zewnętrzne skażenia i kontakt ze źródłami potencjalnego zagrożenia, a tym samym opakowania nie były źródłem zagrożeń dla produktów żywnościowych, które w nich się znajdują.

Zadowolenie każdego Partnera oraz etyczny biznes jest niezbędnym warunkiem powodzenia przedsiębiorstwa i utrzymania opinii dobrego partnera.

Realizacja Polityki Jakości opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach firmy.

Zobowiązujemy się do osobistego sprawowania nadzoru oraz udostępniania niezbędnych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Systemu ZarządzaniaJakością

Wszystkie opakowania wytwarzane są z przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), dzięki którym podjęte działania i warunki higieniczne są kontrolowane na wszystkich etapach produkcji, by zapewnić pełne bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań.

Powyższe założenia są konsekwentnie realizowane poprzez:

  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji załogi  i  kierownictwa,
  • pracę  zespołową,
  • świadome zaangażowanie wszystkich pracowników,
  • realizację inwestycji,
  • dbałość o środki trwale i infrastrukturę zakładu,
  • zapobieganie przyczynom nieprawidłowości,
  • długoterminową oraz partnerską współpracę z dostawcami.

Deklarujemy stałą wolę realizacji Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Produktu, czego efektem będzie satysfakcja klienta, a także sukces organizacji.

Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich pracowników firmy. 

Obowiązuje od dnia 03.03.2020 r.