ZOBACZ FILM

Szukasz opakowania?

Granpak sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 30
34- 120 Andrychów
NIP 551-22-91-724

Biuro Obsługi Klienta
+48 33 875 30 29 wew. 36
bok@granpak.pl

Księgowość
+48 33 875 30 29 wew. 23

    Informujemy, że GRANPAK sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (34-120) Przemysłowa 30, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854675, NIP: 5512291724, REGON: 852522380, jest Administratorem Państwa Danych Osobowych, dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz handlowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, księgową lub prawną administratora danych. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.