• Polityka jakości Granpak
Stacks Image 1901
Stacks Image 7852
Stacks Image 1917

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość na I miejscu

Zapewnienie naszym Klientom rzetelności i profesjonalizmu w zakresie świadczenia usług poligraficznych poprzez ciągły proces doskonalenia wdrożonego przez System Zarządzania Jakością jest jednym z naszych kluczowych kierunków.
Polityka jakości Granpak
Polityka jakości Granpak
Polityka jakości Granpak
Szczególne znaczenie ma:
 • poznanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy
 • dążenie do uzyskania zgodności dostarczanego wyrobu z przyjętymi wzorcami
 • nieustanne podnoszenie jakości dostarczanych usług
 • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy na płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej
 • doskonalenie potencjału ludzkiego
Dbając o ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w spółce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 (plik PDF). Natomiast rosnące wymogi rynku europejskiego oraz rozszerzenie pola działań o branżę spożywczą wpłynęły na konieczność wdrożenia systemu ISO 22000:2005 (plik PDF). Certyfikaty zatwierdzone przez Q & R Polska Sp z o.o. obejmują usługi poligraficzne w zakresie produkcji opakowań z tektury litej i kaszerowanej.

Granpak chcąc spełniać wymogi m. in. zagranicznych odbiorców, którzy coraz częściej zwracają uwagę na ekologiczne aspekty biznesu uruchomił proces wdrożenia systemu FSC (plik PDF).
Realizując politykę doskonalenia jakości mamy na uwadze:
 • podnoszenie standardów obsługi wyznaczanych przez klientów
 • monitorowanie kierunków rozwoju na rynku poligraficznym w celu zapewnienia stosowania odpowiednich technologii dla uzyskana najwyższego poziomu obsługi
 • dokonywanie oceny kwalifikacyjnej dostawców oraz stosowanie materiałów produkcyjnych zgodnie z ustalonymi wymaganiami jakościowymi klienta
 • wspieranie i doskonalenie współpracy z dostawcami materiałów i części
 • realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach
 • szkolenie kadry pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji oraz motywowanie do rozwoju w obszarach związanych z jakością

DRUKARNIA GRANPAK

© 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone
ADRES DO KORESPONDENCJI

34-120 Andrychów
ul. Przemysłowa 30
KONTAKT

+48 33 875 30 29